Seminarium Odnowy Wiary

Od 13 maja p.  Witek Wilk rozpoczyna internetowe Seminarium Odnowy Wiary. Jest to świecki ewangelizator głosząc Ewangelię w kraju i za granicą.  Dzięki takim rekolekcjom powstało wiele wspólnot Szkoły Nowej Ewangelizacji. 

Praca w czasie Seminarium wygląda tak:

Adoracja krzyża

Kochani
Nasze domy są teraz miejscem naszego spotkania z żywym Bogiem. Pan chce byśmy stworzyli kościoły w naszych domach, byśmy przyjęli Jego moc płynącą z Krzyża.  Zapraszamy Was do modlitwy, w której chcemy być przy Jezusie od Ostatniej Wieczerzy, aż po pełnię Jego oddania w miłości, której dał się zaprowadzić na Krzyż i umrzeć, byśmy my mogli żyć .

Strony