Kolęda 2020/2021

Ze względu na pandemię nie będzie w tym roku wizytacji duszpasterskiej rodzin, tzw. kolędy. Od 28 grudnia do 23 stycznia według ustalonego już grafiku, odprawiać będziemy Msze św. w intencji mieszkańców poszczególnych ulic oraz w intencji zmarłych z rodzin. Takie specjalne Msze z błogosławieństwem kolędowym od poniedziałku do piątku będą o godz. 17.00 a w soboty o godz. 10.00.

Seminarium Odnowy Wiary

Od 13 maja p.  Witek Wilk rozpoczyna internetowe Seminarium Odnowy Wiary. Jest to świecki ewangelizator głosząc Ewangelię w kraju i za granicą.  Dzięki takim rekolekcjom powstało wiele wspólnot Szkoły Nowej Ewangelizacji. 

Praca w czasie Seminarium wygląda tak:

Adoracja krzyża

Kochani
Nasze domy są teraz miejscem naszego spotkania z żywym Bogiem. Pan chce byśmy stworzyli kościoły w naszych domach, byśmy przyjęli Jego moc płynącą z Krzyża.  Zapraszamy Was do modlitwy, w której chcemy być przy Jezusie od Ostatniej Wieczerzy, aż po pełnię Jego oddania w miłości, której dał się zaprowadzić na Krzyż i umrzeć, byśmy my mogli żyć .

Strony