Świadectwo pani Joanny Jurkiewicz

Pani Joanna Jurkiewicz w naszej parafii

najbliższą niedzielę 16 września na każdej Mszy Świętej swoim świadectwem osobistych spotkań z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas Rekolekcji Oazowych przeżywanych w Rzymie w 1979 roku podzieli się pani Joanna Jurkiewicz.Zaprezentuje także swoją książkę-świadectwo: "Zwiastunowi z Gór" napisaną na bazie osobistych notatek oraz nagrań i zdjęć ze spotkań ze Świętym Janem Pawłem II, który zaprosił polską młodzież na Oazę do Wiecznego Miasta i sam, w miarę możliwości, aktywnie uczestniczył w spotkaniach.