Adoracja krzyża

Kochani
Nasze domy są teraz miejscem naszego spotkania z żywym Bogiem. Pan chce byśmy stworzyli kościoły w naszych domach, byśmy przyjęli Jego moc płynącą z Krzyża.  Zapraszamy Was do modlitwy, w której chcemy być przy Jezusie od Ostatniej Wieczerzy, aż po pełnię Jego oddania w miłości, której dał się zaprowadzić na Krzyż i umrzeć, byśmy my mogli żyć .