Grupa Modlitewna

Grupa modlitewna przy parafii św.Łucji zaprasza wszystkich mających w sercu pragnienie pogłębienia życia modlitwy oraz poznawania Boga i Jego woli poprzez wspólne, zanurzone w modlitwie rozważanie Słowa Bożego.

 

Nasze spotkania odbywają się w czwartki po Mszy Św. o godz. 18-tej, nawet w czasie wakacji czy w inne dni wolne.

 

W czasie spotkań ogarniamy intencje naszej Ojczyzny, by była wierna Chrystusowi i Ewangelii. W modlitwie litanijnej, dialogowanej i spontanicznej, ufni w żywą obecność Jezusa pośród zgromadzonych w Jego imię, zanosimy prośby za nas i naszych bliskich, za księży naszej parafii i za całą parafię. Bogu polecamy te osoby, które szczególnie potrzebują jego łaski, dźwigając krzyż cierpienia, ubóstwa jak również tych, którzy z różnych przyczyn zagubili się i są daleko od Chrystusa. Dziękujemy Bogu za wszystkie łaski i uwielbiamy Go w Jego wielkim miłosierdziu.

 

Wspólnie czytamy Pismo Święte i dzielimy się światłem Ducha Świętego w rozumieniu Słowa, by poznawać Boga w Trójcy Jedynego i Jego wolę względem nas.

 

Nasze Grupa Modlitewna składa się głównie z osoby dorosłych, pracujących, małżonków, rodziców.