Intencje mszalne 09.12.2014-04.01.2015

Poniedziałek 29.12.2014
7.30 + Czesławy Śleć
7.30 + Władysławy Włodarczyk w mies. od śmierci
18.00 + Łucji i Ryszarda Więch, Barbary i Stanisława Otto

Wtorek 30.12.2014
7.30 + Antoniego Ludwiniaka i cr. Ludwiniaków
7.30 O zdrowie dla Gabrysi
18.00 + Józefa Piątek w 6 r.śm.

Środa 31.12.2014
7.30 + Marii Cibira
15.30 Dziękczynna w 18 r. ur. Jadzi Siewko z prośbą o Bł. Boże w dorosłym życiu
18.00 + Janiny Kąkol w 17 r.śm.

Czwartek 1.01.2015 Nowy Rok  
8.00 + Stefana Sierakowskiego, Haliny, Jana i Bogusława Rawskich
9.30 + Józefa Wójcika w 15 r.śm.
11.00 + Mieczysławy Zwolan, cr. Zwolanów i Magrytów
17.00 + Wacława Wichrowskiego w 8 r.śm.

Piątek 2.01.2015
7.30  + Leokadii Bicz w r.śm., Antoniego Putkowskiego, cr. Gawdzików i Putkowskich
7.30  + Genowefy Zawadzkiej
18.00  O zdrowie dla Michała Cibiry

Sobota 3.01.2015
7.30 + Danuty Pacholskiej
8.00 + Genowefy i Romana Żołądkiewiczów, Walentyny i Bolesława Cubrzyńskich
18.00 + Ks. Zdzisława Gniazdowskiego

Niedziela 4.01.20145
8.00  + Anieli, Henryka i Mariana Kotasiewiczów
9.30 + Kazimiery, Emilii i Stefana Boguszów, Aleksandry, Edmunda, Antoniego i Alfreda Wiśniewskich
11.00  + Elżbiety Kominek w 2 r.śm. cr. Krzykowskich i Kominków
11.00 Dzięk. w 50 rocz. ślubu Jolanty i Celestyna Panufnik z pr. o dalsze Bł. Boże
17.00  + Zofii i Stefana Skoniecznych