Intencje mszalne 11.-17.03.2013r.

Poniedziałek 11.03.2013
8.00,+ Stefanii, Jana i Dariusza Myka, cr. Myków i Strzelców
12.30 W intencji młodzieży z LO. im . T. Kościuszki i Gimnazjum Sto
18.00 + Marii Brzęk, Anny i Waldemara Woźniak

Wtorek 12.03.2013 
8.00 + Kazimiery i Kazimierza Gawart, Barbary i Mariana, Haliny i Wacława Rozbickich, Jadwigi i Mariana Świerczewskich
12.30 + Genowefy Zawadzkiej
18.00 + Janiny, Jana i Ryszarda Włodek, Jana, Jadwigi i Kazimierza Jabłońskich i cr. Kwiatkowskich

Środa 13.03.2013 
8.00 + Krystyny Chmura
9.30 + Jerzego Wysockiego i cr. Krupów
11.00 + Zygmunta Leśniewskiego
12.30 + Genowefy Zawadzkiej
18.00 + Bożeny Błaszczak

Czwartek 14.03.2013
7.30 + Genowefy Zawadzkiej
18.00 + Heleny Kleszcz w 6 r.śm., Wacława Kleszcz, Mieczysława Rechnio

Piątek 15.03.2013
7.30 + Aleksandry i Jakuba Misińskich, Leontyny i Stanisława Graniszewskich, Ludwiki, Janiny, Bogumiły, Feliksa, Bronisława i Marianny Zalewskich
18.00 + Dziękczynna w 35 rocz. urodzin Grzegorza z prośbą o Bł. Boże i łaski 

Sobota 16.03.2013
7.30 O zdrowie i Bł. Boże dla Mateuszka, Iwony i Asi z okazji urodzin
18.00 + Henryka Walkiewicza w 20 r.śm.i Feliksy Walkiewicz w 2 r.śm.

Niedziela 17.03.2013
8.00 + Piotra Miąsek, Władysławy i Adama Szuchniewicz i cr. Miąsków
9.30 + Marianny w 20 r.śm. i Mariana Puchta w 16 r.śm. i Zdzisława Kamieńskiego
11.00 O zdrowie i Błog. Boże dla Józefa
17.00 + Zbigniewa Borkowskiego