Intencje mszalne 18.-25.05.2015r.

Poniedziałek  18.05.2015
7.30 + Zofii Faszczewskiej gr.
8.00 O szczęśliwe rozwiązanie i Błog. Boże dla Justyny
18.00 + Zofii, Anny i Ignacego Piwowarczyków

Wtorek 19.05.2015
7.30 + Marii Lach
18.00  o uwolnienie od złego ducha i Bł. Boże dla Agnieszki
18.00 + Zofii Faszczewskiej gr.

Środa  20.05.2015
7.30 + Zofii Faszczewskiej gr.
18.00 + Zofii Tarach w miesiąc od śmierci
18.00 + Danuty Pacholskiej

Czwartek 21.05.2015
7.30 + Aleksandry Świątek
18.00  + Antoniego Topora
18.00 + Zofii Faszczewskiej w 2 r.śm. gr.

Piątek 22.05.2015 
7.30  + Zofii Faszczewskiej gr.
8.00 + Julii i Antoniego Karpińskich oraz ich synów Stefana, Jerzego i Wiktora
18.00 + Jana i Agnieszki Wiechowskich

Sobota 23.05.2015
7.30 + Zofii Faszczewskiej gr.
18.00 Dziękczynna za otrzymane Dary Boże i o Bł. Boże dla Michała
18.00 + Kazimierza Piekut w r.śm.

Niedziela 24.05.2015
8.00 + Zofii Faszczewskiej gr.
9.30  + Zofii, Kazimierza i Zbigniewa Kosylów, cr. Kosylów i Pasztorów
11.30  Za Agnieszkę w rocz. urodzin
17.00 + Marii i Szczepana Góra, Natalii i Stanisława Domańskich