Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 24-30.12.2018

Poniedziałek 24.12.2018

6.30 + Ewy Kacprzak 6.30 + Andrzeja Żochowskiego w mies. od śmierci

Wtorek 25.12.2018 BOŻE NARODZENIE

0.00PASTERKAZA PARAFIAN 8.00 + Ks. Ryszarda Łapińskiego w r.śm.

9.30 + Wiktorii i Jana Święckich, Wincentego i Marii Czesnowskich

11.00Dziękczynna w 50 rocz. Ślubu Anny i Andrzeja Dobosz z prośbą obłog. Boże17.00Dziękczynna w 65 rocz. Urodzin Anny z pr. O bł. Boże

Środa 26.12.2018ŚWIĘTEGO SZCZEPANA

8.00 + Antoniego i Władysławy Nowak, Aleksandra, Marianny, Janiny i Tadeusza Sasin, cr Sasinów, Nowaków i Gołębiewskich

9.30 Dziękczynna w 30 rocz. Ślubu Krystyny i Andrzeja Jurkowskich z prośbą o bł. Boże

11.00 + Janiny, Wacława i Ryszarda Bożek, Stanisławy, Mariana, Czesława, Szczepana i Marianny Laskowskich

17.00Dziękczynna w 60 rocz. Ślubu Leokadii i Władysława z prośbą o bł. Boże dla Rodziny Kieliszczyków

Czwartek 27.12.2018

7.30 + Genowefy Zawadzkiej w r.śm. 18.00 + Szczepana Sarny, Urszuli Kiewel, cr. Sarnów

Piątek 28.12.2018 7.30O łaskę nawrócenia Jerzego

18.00 + Grzegorza Barszcz w 1 r.śm., Grażyny Barszcz, cr. Barszczów i Sawickich

Sobota 29.12.2018

7.30+ Ewy Sulikowskiej 14.00Ślub: Marty Grzymała i Rafała Koralewskiego ( bez Mszy )

18.00 Dziękczynna w 40 rocz. Ślubu Marianny i Stefana z prośbą o bł. Boże

Niedziela 30.12. 2018

8.00Dziękczynna w 40 rocz. Ślubu Małgorzaty i Romana z pr. O bł. Boże

9.30+ Stefanii Maciejczuk i cr. Maciejczuków

11.00 + Janiny Kąkol w 21 r.śm. Szczepana i Zofii Kąkol i Anny Winciorek

17.00+ Stanisławy, Janiny, Teodora, Leona, Antoniego, Jerzego, Pawła i Jolanty