Kolęda

Plan kolędy 2019/2020: 

27 XII 2019 – ul. Rękawicznicza, Kapelusznicza, Czapnicza, Sztandarów i  Czwartaków przy pętli autobusowej.

28 XII 2019 – ul. Mokry Ług i Pastuszków

30 XII 2019 – ul. Kapitańska, Buchalteryjna i Solferino

2.01.2020 – ul. Listonoszy i Puszkarzy

3.01.2020 – ul. Jerzego

4.01.2020 – ul. Czwartaków

7.01.2020 – ul. Licealna i Notarialna

8.01.2020 – ul. Szyszaków

9.01.2020 – ul. Kadrowa od początku do końca i wszystkie nr 65, 67, 81 i 83 (bez bloków)

10.01.2020 – ul. Kadrowa – tylko numery 15, 17 i 19 i ul. Strycharska

11.01.2020 – Al. Chruściela – tylko blok nr 37/39

13.01.2020 – ul. Pancerna i Kanonierska

14.01.2020 – ul. Paderewskiego od początku do ul. Czwartaków(bez bloków)

15.01.2020 – ul. Paderewskiego od Czwartaków do końca(bez bloków),

Zdrowotna i Kramarska (bez bloków)

16.01.2020 – ul. Szafarzy i Dziewiarska

17.01.2020 – ul. Zygmuntów, Pilarzy, Karolówka i Jagodna

18.01.2020 – ul. Kordiana od początku do końca

20.01.2020 – ul. Roty i Szeflera i Drogistów

21.01.2020 – ul. Pielgrzymów, Bombardierów i Sztukatorska

22.01.2020 – ul. Magenta, Madziarów, Masztalerska i Zecerska

23.01.2020 – ul. Zawodowa, Pacholęca, Szewska, Orbity i  Zawiszaków

24.01.2020 – ul. Zesłańców Polskich, Kaletnicza, Katiuszy, Strażacka

25.01.2020 – ul. Chruściela z blokami 31, 39A, 55 i Paderewskiego Bloki Nr. 3, 5, i 9

27.01.2020 – ul. Kramarska Bloki Nr. 4, 6, 8 i 10

Kolędę rozpoczynamy od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 a w soboty od 9.30.