Kolęda

Plan kolędy:

** 27 XII – ul. Puszkarzy
** 28 XII – ul. Czwartaków (od początku do ul. Kadrowej)
** 29 XII – ul. Czwartaków (od ul. Kadrowej do Kapitańskiej)
** 2 I - ul.Czwartaków (przy pętli), Kapelusznicza, Rękawicznicza, Aleja Sztandarów.
** 3.01 – Ul. Listonoszy i Solferino
** 4.01 – Ul. Kapitańska i Buchalteryjna
** 5.01 – Ul. Mokry Ług
** 7.01 – ul. Pancerna
** 8.01 – ul. Jerzego
**9.01 – ul. Magenta
**10.01 – ul. Pielgrzymów wraz z Blokiem 28
**11.01 – ul. Strycharska i wszystkie nr 15, 17 i 19 ul. Kadrowej
**12.01 – ul. Kadrowa od początku do końca (domki jednorodzinne) oraz wszystkie nr 65, 67, 81 i 83 (bez bloków w Sadach Rembertowskich)
**14.01 – ul. Licealna
**15.01 – ul. Szyszaków
**16.01 – ul. Szafarzy
**17.01 – ul. Roty
**18.01 – ul. Zesłańców Polskich i Drogistów
**19.01 – ul. Kordiana
**21.01 – ul. Madziarów, Masztalerska, Zecerska i Zawiszaków
**22.01 – ul. Paderewskiego (od Chruściela do Czwartaków, bez bl.)
**23.01 – ul. Paderewskiego (od Czwartaków do końca bez bloków), Zdrowotna i Kramarska (domki jednorodzinne).
**24.01 – ul. Zawodowa, Pacholęca i Notarialna
**25.01 – ul. Kanonierska, Szeflera, Pilarzy, Karolówka i Jagodna
**26.01 – Chruściela bloki nr 37/39
**28.01 – Al. Chruściela domki jednorodz. oraz bloki nr.31, 55 i 39A
**29.01 – ul. Zygmuntów, Sztukatorska, Bombardierów, Kaletnicza i Kramarska Blok nr 4
**30.01 – ul. Katiuszy, Orbity, Dziewiarska, Szewska, Strażacka i Kramarska Blok nr 6
** 31.01 – ul. Paderewskiego Bloki nr 3, 5, 9. Kadrowa Bloki 97 i 99, i Kramarska Blok nr 8

**1.02 – ul. Kramarska Bloki nr 10, 12 i 14
**2.02 – ul Paderewskiego Bloki 144/144A, 144B/144C, 144D/144E, 144F/144G

Kolędę rozpoczynać będziemy od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 a w soboty od godz. 9.30.