Ministranci

Termin „ministrant” pochodzi od łacińskiego słowa ministrare, które oznacza „służyć”. Ministrant więc jest tym, który służy. Owa służba objawia się głównie przy ołtarzu podczas Mszy świętej, zadaniem ministranta jest bowiem pomaganie kapłanowi w sprawowaniu czynności liturgicznych. Jednak ministrant ma przede wszystkim służyć Panu Bogu. Zadanie to spełnia na co dzień swoją wzorową postawą, czyli „modlitwą, nauką, prawdą i pracą”. Nie można być dobrym ministrantem, jeśli nie jest się dobrym człowiekiem, dobrym uczniem Chrystusa.


Zbiórki ministrantów odbywają się w roku szkolnym

w pierwsze soboty miesiąca oraz przed ważnymi momentami w życiu parafii.