Termomodernizacja Kościoła św. Łucji z instalacją ogrzewania.

Przystępujemy do prac związanych z ociepleniem naszego kościoła. Za nami już rok zabiegów i wysiłków przygotowujących dokumentację, projektowanie itd. Serdeczne dzięki ekipie naszych parafian, która zaangażowała się mocno w tę sprawę. Dziękujemy za dotychczasowe ofiary na ten cel. Rodziny, które mogą wspierać  nas swoim groszem, bez uszczerbku dla własnych budżetów domowych, prosimy o indywidualne ofiary. Przypominamy, że główny ciężar spoczywa na funduszach unijnych.

Strony