Ogłoszenie w sprawie kolonii letnich

Zapraszam rodziców dzieci, które zapisały się na kolonie letnie do odebrania kart kwalifikacyjnych oraz regulaminów wyjazdu.

Najlepiej zrobić to jak najszybciej i nie odkładać na ostatnią chwilę.