Różaniec do granic

7 października wzdłuż granic Polski staną ludzie odmawiający różaniec. Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii.
Wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez milion Polaków, to losy naszej ojczyzny, jak i Europy, a nawet i całego świata, mogą zmienić się w istotny sposób.


Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017, na zakończenie obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich, w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia chcemy udać się na granice naszej ojczyzny, by modlić się na różańcu. Pragniemy otoczyć modlitwą nasz kraj i "wyjść" z nią do całego świata.
Różaniec Do Granic ma być wypełnieniem Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, duchowym przyjęciem Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jako duchowe przygotowanie do RDG 13 maja br. ruszyła Pielgrzymka Do Granic, w której Pielgrzymi przez 20 tygodni idą wzdłuż granic Polski, jednocześnie modląc się i pokutując w intencji tego przedsięwzięcia.

Nasza parafia także włącza się w tę inicjatywę. Z tej okazji właśnie 7 października w naszym kościele będzie sprawowana Msza Święta o godz. 13:00 a po niej ok godz. 14:00 wspólny różaniec przed Najświetszym Sakramentem.

Serdecznie zapraszamy!