Wieczory biblijne

Wieczory biblijne u św. Łucji.

 Od kiedy ks. dr Zbigniew Grochowski (kapłan diecezji elbląskiej) rozpoczął swoją rezydencję w naszej parafii, zainicjował comiesięczne spotkania z Pismem Świętym, zapraszając wszystkich chętnych parafian na katechezy introdukcyjne do poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu. Spotkania te nie mają charakteru „czysto” modlitewnego ani też nie przypominają „klasycznych” kręgów biblijnych, ale – choć dana jest nam możliwość zadawania pytań, wyrażania swoich opinii itp. – stanowią one raczej wykład/katechezę, która w czasie ok. 1,5h wprowadza wszystkich uczestników w tajniki Pisma Świętego. Na koniec każdego spotkania mamy jeszcze niejednokrotnie możliwość obejrzenia krótkich filmów związanych z Ziemią Świętą, połączonych z komentarzem ks. Zbigniewa.

 

Cieszymy się, że pośród różnych wspólnot, działających w naszej parafii, jest także ta nasza, biblijna (licząca ok. 30 stałych osób – choć „w porywach” bywa nas i ponad 50 uczestników!), pochylająca się nad Słowem Bożym.