Wyjazd na sztukę seminaryjną

Zapraszamy na wyjazd do Seminarium Duchownego na sztukę pt. "Czy zobaczę cię jutro". 

Termin sztuki to 15.12.2018 godz. 11:00. 

Szczegóły i zapisy u ks. Mateusza oraz na stronie www.wsddwp.edu.pl