Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże, zjednoczeni z Chrystusem oraz wszczepieni w Kościół.

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii
w  I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz 11.00

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

  • Akt Urodzenia dziecka (oryginał)
  • Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka (lub dane: data zawarcia, miejsce i parafia)
  • Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych wydawane w Parafii ich zamieszkania.

Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

Zapisu do Księgi Chrztów oraz wszelkie formalności, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

Aby wszystkie formalności związane z Sakramentem Chrztu św. zostały dopełnione przy jednej wizycie w kancelarii , należy posiadać ze sobą wszystkie wymagane dokumenty.