Duszpasterze

Posługują na niwie Pańskiej w naszej Parafii:

Ks. Wacław Szcześniak

Proboszcz: Ks. Wacław Szcześniak

Parafia pochodzenia: Zmartwychwstania Pańskiego, Kuczyn, Diec. Łomżyńska

Data i szafarz święceń: 6 czerwca 1971r., Kard Stefan Wyszyński

Data imienin: 28 września

<ks.Filip :-)>

Wikariusz: Ks. Filip Zgódka

Parafia pochodzenia: MB Częstochowskiej w Zielonce

Data i szafarz święceń: 5 czerwca 2021r., Bp Romuald Kamiński

Data imienin: 6 maja

Ks. Zbigniew Grochowski

Rezydent: Ks. Zbigniew Grochowski

Parafia pochodzenia: św. Józefa, Morąg, Diec. Elbląska

Data i szafarz święceń: 10 czerwca 2000r., bp Andrzej Śliwiński

Data imienin: 17 marca