Intencje Mszalne 27.12.2021-2.01.2022

Poniedziałek 27.12.2021

7.30 + Kazimiery Michałowskiej gr.
7.30 + Jacka Margasińskiego, Elżbiety i Włodzimierza Sokolik

18.00 + Genowefy Zawadzkiej w 12 r.śm.

18.00 + Zofii Smoderek

Wtorek 28.12.2021

7.30 + Jacka Margasińskiego, Elżbiety i Włodzimierza Sokolik

18.00 + Kazimiery Michałowskiej gr.

18.00 + Kazimierza Uszyńskiego w 1 r.śm.

Środa 29.12.2021

7.30 + Wacława Maciołka w 4 r.śm.

18.00 +Kazimiery Michałowskiej gr.

18.00 + Antoniego Ludwiniaka i Jego Rodziców

Czwartek 30.12.2021

7.30 + Kazimiery Michałowskiej gr.
7.30 + Stanisława Wojtunia

18.00 + Piotra Majdak
18.00 O błog. Boże dla Marii Sobolewskiej Biały w 18 r. ur.

Piątek 31.12.2021

7.30 + Dariusza Łysiaka w 18 r.śm.

18.00 + Jana i Janiny Kąkol i ich córek: Barbary, Zofii i Anny i cr. Kąkol
18.00 + Zofii i Czesława Jabłońskich, Bolesława i cr. Adamiec, Kazimierza i cr. Krzysztofik, Rozalii i cr. Szczur, Zbigniewa i cr. Pichola

 

SOBOTA 1.01.2022 NOWY ROK

8.00 + Eugeniusza Budniaka w 34 r.śm., Anieli, Eugenii i Romana Dąbrowskich, Eugenii i Antoniego Jastrzębskich
9.30 + za dusze w czyśćcu cierpiące 11.00 + Stefana Starzewskiego gr.1
17.00 + Wacława Wichrowskiego w 15 r.śm.

 

NIEDZIELA 2.01. 2022

8.00 + Stanisława Wojtunia

9.30 + Stefana Starzewskiego gr.
9.30 + Stanisławy, Janiny, Leona, Teodora, Antoniego, Pawła, Jerzego, Jolanty, Teresy

11.00 +Władysława Bujalskiego

17.00 +Danuty Pacholskiej