6-12.06.2022

Poniedziałek 6.06.2022

7.30 + Wandy Zamojskiej gr.
18.00 Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Anny i Adama Turskich
18.00 + Heleny i Zdzisława Jackiewicz

Wtorek 7.06.2022

7.30 + Haliny i Zdzisława Kryszczak
18.00 + Wandy Zamojskiej gr.
18.00 Dziękczynna w 14 rocz. ślubu Sylwii i Michała z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich i ich dzieci

Środa 8.06.2022
7.30 + Wandy Zamojskiej gr. 7.30 + Marii, Maksymiliana i Jerzego Szastun
18.00 + Mariana, Ludwiki, Aleksandra, i Zofii Kamińskich
18.00 + Bronisława Czesnowskiego w miesiąc od pogrzebu

CZWARTEK 9.06.2022

7.30 + Wandy Zamojskiej gr.
18.00 + Bogusława Goliszewskiego w 10 r.śm. cr. Zozuniów iGoliszewskich
18.00 O świętość i uległość Duchowi Świętemu dla wszystkich kałanów

PIĄTEK 10.06.2022

7.30 + Wandy Zamojskiej gr.
7.30 + Aliny Kicińskiej w mies. od pogrzebu

18.00 W int. Panu Bogu wiadomej

18.00 Za ks. Zbigniewa w 22 r. święceń o uległość natchnieniom Ducha św.

SOBOTA 11.06.2022
7.30 + Adama Wojtaś w r.śm. Edwarda i Heleny Wojtaś
7.30 Dziękczynna za otrzymane wsparcie i modlitwę
18.00 + Wandy Zamojskiej gr.
18.00 + Jerzego, Bolesławy i Antoniego Boguskich

NIEDZIELA  12.06. 2022
8.00  W int. Ojczyzny, Parafii i Członków Żywego Różańca
9.30 +Jadwigi, Piotra, Witolda, Jolanty, Czesławy Śledź i Czesława Lęgasa
11.00 + Władysława i Władysławy Kwiatek
11.00 Dziękczynna w 80 rocz. ur. Romualda Sulikowskiego z pr. o bł. B.
17.00 + Wandy Zamojskiej gr.