Intencje Mszalne 10-16.01.2022

Poniedziałek 10.01.2022

7.30 + Jana i Tekli Jęczmionka, Andrzeja i Marii Wiatrzyk

18.00 + Stefana Starzewskiego gr.
18.00 O nawrócenie, uwolnienie od złego i dary Ducha św. dla Zuzanny

Wtorek 11.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.
7.30 O nawrócenie, uwolnienie od złego i dary Ducha św. dla Zuzanny

11.00 Pogrzeb śp. Doroty Radlak

18.00 + Teresy i Juliana Leszczyńskich

Środa 12.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.
7.30 + Jacka Muszyńskiego w 12 r.śm., Zygmunta Stępniak, Janiny, Eugeniusza, Jerzego i Henryka Siarkiewicz i Jarosława Pepli

18.00 O nawrócenie, uwolnienie od złego i dary Ducha św. dla Zuzanny

Czwartek 13.01.2022

7.30 + Piotra Chrzanowskiego w 8 r.śm. Janiny Chrzanowskiej, cr. Chrzanowskich i Świątków

18.00 + Stefana Starzewskiego gr.
18.00 O nawrócenie, uwolnienie od złego i dary Ducha św. dla Zuzanny

Piątek 14.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.

7.30 +Heleny Bieleckiej w 15 r.śm.

18.00 O nawrócenie, uwolnienie od złego i dary Ducha św. dla Zuzanny

Sobota 15.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.

7.30 O nawrócenie, uwolnienie od złego i dary Ducha św. dla Zuzanny

18.00 Dziękczynno-błagalna
18.00 Dziękczynna w 45 rocz. Ślubu Elżbiety i Grzegorza Rechnio z pr. o bł. Boże

Niedziela 16.01. 2022

8.00 + Zdzisława Sobieja

9.30 + Zofii, Kazimierza i Zbigniewa Kosyl, cr. Kosylów i Pasztorów

11.00 Dziękczynna w 10 rocz. urodzin Julii i Jana z prośbą o bł. Boże
11.00 + Wacława Struka, Jadwigi Stupka, Iwony Kozłowskiej-Miś i Jerzego Kozłowskiego

17.00 + Stefana Starzewskiego gr.