Intencje Mszalne 24-30.01.2022

Poniedziałek 24.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.

18.00 + Pawła Raca

18.00 O zdrowie i bł. Boże dla Jolanty

Wtorek 25.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.
7.30 + Zbigniewa Borkowskiego i cr. Borkowskich

18.00 + Mariana Świąć

18.00 + Haliny Fitcek w 1 r.śm.

Środa 26.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.
7.30 + Bolesława, Stefanii, Bronisławy, Jana, Henryka i Marii Zawada, Janiny Nowak, Wiktorii Wąsak

10.00 Pogrzeb śp. Marka Gol

18.00 + Romana Miszczuka w 2 r.śm. Edwarda i Ireny Kamieńskich

Czwartek 27.01.2022
7.30 + Marianny Miąsek i Julianny Kawka w 24 r.śm.
8.00 + Stefana Starzewskiego gr.

11.00 Pogrzeb śp. Jana Bielickiego

18.00 + Jacka Kędzierskiego

18.00 O łaskę pokoju i odnowienia miłości w rodzinach

Piątek 28.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego

gr. 11.00 Pogrzeb śp. Anny Mróz

18.00 + Mateusza Kunki

18.00 Dziękcz. w 18 r. ur. Miłosza Brym i o bł. Boże

Sobota 29.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.

18.00 + Wacława i Janiny Samulik, cr. Samulików i Prasułów
18.00 + Jana, Leontyny, Stanisława i Anny Jęczmionka, Kosmy i Marianny Kowalczuk, Zofii Bordzań i za dusze w cz. cierpiące

NIEDZIELA 30.01. 2022

8.00 + Mirosławy Białobrzewskiej

9.30 + Włodzimierza Kisiel w 4 r.śm. Stefana Zawadzkiego w 51 r.śm. i Adama Jurczak w 13 r.śm.

11.00 + Stefana Starzewskiego gr.

17.00 + Dariusza Majora w 18 r.śm.