Intencje Mszalne 3-9.01.2022

Poniedziałek 3.01.2022

7.30 + Jana, Leontyny, Stanisława i Anny Jęczmionka, Kosmy i Marianny Kowalczuk, Zofii Bordzań i za dusz w cz. cierpiące
11.00 Pogrzeb śp. Lucyny Mazurek
18.00 + Stefana Starzewskiego gr. 18.00 + Genowefy Zawadzkiej

Wtorek 4.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr. 7.30 O łaskę zdrowia dla Zbigniewa i Alicji

11.00 Pogrzeb śp. Danuty Janota
18.00 Dziękczynna w 20 rocznicę urodzin Jakuba Borkowskiego

Środa 5.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.

7.30 + Heleny i Zdzisława Jackiewicz 18.00 Dzięk. za adorację w naszej parafii
18.00 + Mieczysława Rembelskiego

Czwartek 6.01.2022 TRZECH KRÓLI

8.00 + Jacka Margasińskiego, Elżbiety i Włodzimierza Sokolik

9.30 + Stefana Starzewskiego gr.

11.00 Dziękcz.- błag. w 90 r. ur. Krystyny

17.00 + Zofii i Stefana Skoniecznych

PIĄTEK 7.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.
16.30 O nawrócenie, uwolnienie od złego i dary Ducha św. dla Zuzanny
18.00 Za Księży posługujących w naszej parafii

SOBOTA 8.01.2022

7.30 + Stefana Starzewskiego gr.

7.30 + Lidii Siwińskiej w mies. od pogrzebu 18.00 O nawrócenie, uwolnienie od złego i dary Ducha św. dla Zuzanny

18.00 + Henryki, Wacława, Władysławy i Mirosławy Bartczak

NIEDZIELA 9.01. 2022

8.00 W int. Ojczyzny, Parafii i Czł. Żywego Różańca

9.30+Jana Święckiego w r.śm. i cr. Święckich

11.00+ Stefana Starzewskiego gr.

17.00 O nawrócenie, uwolnienie od złego i dary Ducha św. dla Zuzanny