Małżeństwo

Sakrament ten przypieczętowuje miłość dwojga ludzi. Sakrament ten umożliwia kobiecie i mężczyźnie – poprzez ich związek jako męża i żony – scementowanie ich miłości w Chrystusie.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):

  • Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne są 6 miesięcy), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie. Prosząc o Akt Chrztu powinno się zaznaczyć, że jest on potrzebny do Sakramentu Małżeństwa.
  • Dowody Osobiste
  • Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 6 miesiący, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
  • Świadectwa ukończenia Katechez przedślubnych.

Tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa

  • Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Łucji z parafii jednego z narzeczonych . Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. licencją tj. dokumentem zezwalającym na pobłogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawioną na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.