Koronka do św. Łucji

Na medaliku ze św. Łucją:
O wspaniała św. Łucjo, dziewico i męczennico, która oddałaś swoje życie za Kościół, czcimy twoje poświęcenie dla naszej wiary.
Powołując się na dobroć, Panie, pokornie prosimy, za wstawiennictwem św. Łucji, abyś dał nam doskonałe widzenie i ochronę przed wszelkimi dolegliwościami oczu, żeby lepiej służyć Tobie i wypełniać Twoją Wolę.
Dobra św. Łucjo usłysz nasze modlitwy i spełnij nasze prośby. Amen.
Na 3 częściach po 3 paciorki każda:
(3 razy) Ojcze nasz…
(3 razy) Zdrowaś Maryjo…
(3 razy) Chwała Ojcu…
Modlitwa: Wszechmogący Boże, ożyw w nas gorliwość za wstawiennictwem Świętej Łucji, dziewicy i męczennicy, abyśmy za jej przykładem postępowali na ziemi jak dzieci światłości, a w niebie oglądali jej chwałę. Amen
 

Litania do św. Łucji

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Łucjo, dziewico i męczennico,
Święta Łucjo, oblubienico Chrystusa, 
Święta Łucjo, otwarta na prawdę Bożą, 
Święta Łucjo, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie, 
Święta Łucjo, czcicielko jedynego Boga, 
Święta Łucjo, posłuszna natchnieniom Bożym, 
Święta Łucjo, ciesząca się łaską świętej wiary, 
Święta Łucjo, odważnie wyznająca wiarę świętą, 
Święta Łucjo, ozdobo chrześcijańskich dziewic, 
Święta Łucjo, przykładzie mocnej nadziei, 
Święta Łucjo, z Bogiem na modlitwie zjednoczona, 
Święta Łucjo, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach, 
Święta Łucjo, przykładzie czystości i męstwa, 
Święta Łucjo, cierpliwie znosząca złość oprawców, 
Święta Łucjo, podziwu godny wzorze stałości, 
Święta Łucjo, miłująca Chrystusa ponad życie, 
Święta Łucjo, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa, 
Święta Łucjo, zbudowanie dla chrześcijan, 
Święta Łucjo, ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot, 
Święta Łucjo, ozdobo Kościoła świętego, 
Święta Łucjo, chwało bohaterów chrześcijańskich, 
Święta Łucjo, potężna orędowniczko u Boga, 
Święta Łucjo, patronko cierpiących, 
Święta Łucjo, patronko chorych na oczy, 
Święta Łucjo, patronko umierających z Chrystusem.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
K. Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,
W. Prawica Twoja mnie wspiera.
 
K. Módlmy się: Boże, Ty dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Łucji, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa, niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.