Termomodernizacja Kościoła św. Łucji z instalacją ogrzewania

Przystępujemy do prac związanych z ociepleniem naszego kościoła. Za nami już rok zabiegów i wysiłków przygotowujących dokumentację, projektowanie itd. Serdeczne dzięki ekipie naszych parafian, która zaangażowała się mocno w tę sprawę. Dziękujemy za dotychczasowe ofiary na ten cel. Rodziny, które mogą wspierać nas swoim groszem, bez uszczerbku dla własnych budżetów domowych, prosimy o indywidualne ofiary. Przypominamy, że główny ciężar spoczywa na funduszach unijnych. Jednak nasz wkład też nie jest mały, bo przy okazji chcemy wymienić również dach, a to finansujemy z naszych parafialnych środków. Dlatego do końca wakacji, nadwyżkę pochodzącą z tacy przeznaczymy też na modernizację. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych zgodzili się, by dar ołtarza w tym roku, służył temu samemu celowi.