VI Niedziela Zwykła 13 lutego 2022

Dziś w naszej parafii niedziela różańcowa. O godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe i wymiana tajemnic różańcowych.

1. W naszej diecezji Warszawsko-Praskiej dziś odbywa się zbiórka do puszek na chorych objętych opieką Caritas. Za ofiary serdecznie dziękujemy.

2. Jutro święto Patronów Europy: Świętych Cyryla Mnicha i Metodego, Biskupa. Za ich przyczyną módlmy się o pokój dla naszego kontynentu.

3. Ks. Filipowi oraz wychowawcom dziękujemy za trud opieki nad dziećmi i młodzieżą naszej parafii podczas wyjazdu na zimowisko.

4. W najbliższą niedzielę o godz. 13.00 będzie odprawiona dodatkowa Msza św. w intencji dzieci klas III przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. oraz ich rodziców. Dzieci otrzymają książeczki do nabożeństwa, które będą poświęcone.

5. W ostatnim czasie coraz częściej bez wiedzy Ks. Proboszcza pewne osoby zostawiają w kruchcie kościoła materiały, które są sprzeczne z oficjalną nauką Kościoła. Informujemy, że nikomu bez wiedzy duszpasterzy nie wolno zostawiać żadnych materiałów. Uprzejmie prosimy uszanować nasz apel.